Välj en sida
S-Guard – clean label med förlängd hållbarhet

S-Guard – clean label med förlängd hållbarhet

Som bekant är clean label en utmaning för livsmedelsindustrin idag. Allt fler konsumenter vill minska antalet e-nummer. Samtidigt är det så att flera av de här ämnena behövs om inte sättet att handla och distribuera mat ändras radikalt. Men det finns lösningar. Mikael...
Tillsatser är inget nytt påfund

Tillsatser är inget nytt påfund

Många konsumenter är rädda för kemikalier i maten. Samtidigt visar undersökningar att de egentligen inte vet så mycket om exempelvis e-nummer. Och det kan ju verka paradoxalt – hur kan man vara rädd för något som man inte vet vad det är? Men att frukta det okända är...
Clean(er) label – när konsumenten själv får välja

Clean(er) label – när konsumenten själv får välja

Hela 37 % av konsumenterna avstår oftast eller alltid från varor med många e-nummer. 90 % säger sig ha gjort det någon gång, enligt undersökningar från Äkta Vara. Men samtidigt finns en annan undersökning som delvis motsäger det: Européer är sämst i världen på att...
God kemi – vitaminer och mineraler

God kemi – vitaminer och mineraler

En sak inte alla tänker på i debatten om mat och kemi är att mat till stor del är kemi. Och fysik, om du inte bara lever på rawfood. Det finns 112 grundämnen och allt består av dem i olika kombinationer. Du som människa består till exempel framför allt av syre, väte...
Nordtaste – Uppdragsutbildningen smak och sensorik

Nordtaste – Uppdragsutbildningen smak och sensorik

I höst genomför Nordic Taste and Flavour Centre en uppdragsutbildning i samarbete med Göteborgs Universitet. Kursen ger dig möjlighet till 7,5 högskolepoäng i ämnet smak och sensorik. Kursen hålls på dagtid i Göteborg (på svenska) och består av föreläsningar,...