Välj en sida

Att megatrender påverkar livsmedelsbranschen är egentligen en självklarhet – det ligger i själva definitionen av en megatrend är att den fundamentalt påverkar alla verksamheter i alla samhällen. Sandra Peter, forskare och utbildare vid University of Sydney Business School har listat sex megatrender som faktiskt redan har börjat.

 

1: Teknologisk omvälvning

I något som ibland beskrivs som den fjärde industriella revolutionen kommer digitaliseringen att slå igenom på allvar. Det som skiljer den här från de tidigare är det snabba genomslaget. Det tog 76 år från att telefonen uppfanns tills hälften av alla hushåll i USA hade telefon hemma. Det tog 10 år för iPhone att uppnå samma sak.

Och food tech av olika slag, från odling i Sverige av ekologiska jätteräkor till 3D-skrivare som skriver ut maten på äldreboenden eller olika appar kommer fundamentalt att påverka livsmedelsbranschen. En bransch som hittills varit ovan vid snabba förändringar.

 

2: Flytten till städerna

För 200 år sedan bodde ungefär 2 % av världens befolkning i städer. Idag är den siffran 50 %. Ekonomiskt är städerna ännu viktigare; de producerar 85 % av världens BNP. Bara de 750 största städerna genererar 57 %. Varje vecka ökar befolkningen i världens städer med 1,5 miljoner på grund av en kombination av flytt från landsbygd och barnafödande.

Den här koncentrationen utspelar sig även i Sverige. Det blir allt trängre i stortstadskommunerna, och allt glesare i glesbygden, även om invandringen ger viss kompensation. Och människor i städer äter mer ute, är mer benägna att pröva nya produkter och är snabbare på att ta till sig nya matkulturer.

 

3: Ändrad befolkningsstruktur

Världens befolkning väntas öka till ungefär nio miljarder de närmsta 25 åren, för att sedan plana ut och stabilisera sig runt tio miljarder. Människor skaffar färre barn, och lever längre. Den utmaning västvärlden står inför nu, att allt färre arbetande ska försörja allt fler pensionärer, kommer alltså att sprida sig. De här prognoserna innebär att millenials kommer att bli den största generationen någonsin.

Och de kommer att ställa helt nya krav på maten. Som vi skrev i vårt stora reportage om den nya generationen, vill millenials bland annat att maten ska vara Instagramvänlig, oavsett om den lagas hemma eller äts på restaurang.

 

4: Den ekonomiska makten flyttar

Att Kina och Indien växer ekonomiskt är förvisso ingen nyhet. Men allt pekar på att de kommer att fortsätta att göra det, tillsammans med andra före detta utvecklingsländer. Det beror på att de dels har en stor befolkning, dels en stadigt ökande produktivitet. 2025 kommer de att stå för över 50 % av världsekonomin. Det här kommer såklart att skapa en växande medelklass med stark köpkraft. Globalt kommer två tredjedelar av medelklassen att bo i Sydostasien och Japan.

Det här är viktigt även för företag som inte har export dit. Det driver nämligen på råvarukonkurrensen. Att många asiater, till exempel indier, är vegetarianer beror inte bara på deras kultur, utan även på att de helt enkelt inte har råd att äta nötkött. Men nu får allt fler det. Det kan också få lite mer oväntade konsekvenser – japaner har upptäckt svensk löjrom vilket driver upp priserna för svenska konsumenter.

 

5: Individens makt ökar

De sociala plattformarna ökar hela tiden. Idag är 43 % av världens befolkning länkad till en sådan, jämfört med 7 % vid millennieskiftet. Det innebär att vårt sociala liv nu inte längre är beroende av geografi på samma sätt, och att kunskaper, åsikter och affärer nu sprids betydligt snabbare. Det skapar också en ökande marknad för upplevelsebaserad konsumtion och kundanpassade produkter och tjänster.

Ett svenskt företag som drar nytta av den här megatrenden är Foodtruster, som vi berättat om precis innan lanseringen i november. Konceptet är en oberoende sajt där konsumeter betygssätter matvaror på samma sätt som när det gäller Tripadvisor för resor eller bokbetyg på Amazon.

– Tanken är att man som konsument ska kunna betygsätta, göra prisjämförelser, lämna omdömen och se betyg på alla produkter från dagligvaruhandeln”, säger Sanna Danell, vd och medgrundare på Foodtruster till Dagens Industri.

 

6: Konkurrens om resurser

I takt med växande och rikare världsbefolkning kommer konkurrensen om resurser att öka. Om vi nöjer oss med att titta på livsmedel, så kommer vi att behöva producera 70 % mer mat 2050. Efterfrågan på vatten kommer förresten att öka med 40 %. Enligt Word Economic Forum 2015 är vattenbrist ett av de största globala hoten.

Vattenbristen påverkar livsmedelsbranschen på många sätt. Ett exempel är att dentalar för insekter och emot soja som proteinkälla. Proteinrika växter – som soja –behöver vattnas med mellan 400 och 700 liter för att få fram ett kilo protein. Syrsorger ett kilo protein för knappt två liter vatten.