Välj en sida

Anuga i Köln är världens största mässa inom mat och dryck. Susanne Rask från Solina besökte den tillsammans med 164 999 andra för att ta del av 7 000 utställare från 107 länder.

Det är tydligt att de vegetariska och organiska tågen rullar ordentligt nu; produkterna (som blir bättre och bättre) hade en helt egen avdelning på mässan.

– Proteiner i alla former är också hett. ”High Protein” såg man på många typer av produkter, och det är berikningar i form av mjölk och äggproteiner som dominerar. Men även en del köttprodukter var märkta med detta.
Inom köttersättningar var det sojabaser som dominerade helt, förutom en del produkter på andra bönor eller svamp. När det gäller själva köttet var det väldigt mycket traditionella produkter, och en tydlig dragning mot argument som kvalitet och ursprung.

 

Bars och liknande med alla möjliga påståenden och argument som ”high protein” och ”free from gluten” var ett starkt inslag inom alla delar av mässan. Det fanns även många drycker med olika former av berikningar eller andra extra värden.

– Det var mycket spännande att titta på, men inte särskilt mycket som var nytt i egentligt mening. Av det vi tagit upp i nyhetsbrevet var insekter det enda som saknades på mässan. Det fanns en (1) produkt. Men det pratades mycket om dem, och deras frånvaro speglar nog snarare det hittills oklara juridiska läget än egentligt ointresse, säger Susanne Rask.
Dock pågår det en islossning i Norden vad gäller insekternas status som mat. I Finland har insekter tillåtits som livsmedel, och i Danmark har den första stora insektsfarmen redan öppnat: Heimdal Entofarm räknar med att på sikt kunna leverera 28 ton om året.

 

Eftersom Susanne sitter med i Livsmedelsverkets referensgrupp när det gäller insekter som mat, frågar vi henne hur det går i Sverige:

– Jan Sjögren på Livsmedelsverket har fått i uppdrag att snabbutreda om Sverige kan följa Danmark och Finland i spåren. Arbetet rymmer dels tolkningen av EU-lagstiftningen, dels hantering av konsumentsäkerhetsfrågor som allergener. Livsmedelsverket är fullt medvetet om att arbetet brådskar, avslutar Susanne Rask.

Så det dröjer nog inte så länge innan insektsprodukterna förökat sig på kommande matmässor.