Välj en sida

Hela 37 % av konsumenterna avstår oftast eller alltid från varor med många e-nummer. 90 % säger sig ha gjort det någon gång, enligt undersökningar från Äkta Vara.

Men samtidigt finns en annan undersökning som delvis motsäger det: Européer är sämst i världen på att läsa etiketten. Bara hälften av oss gör det, jämfört med sex av tio i USA, sju av tio i Sydamerika och åtta av tio i Asien.

Det finns några tänkbara förklaringar till det här. De 37 % av svenska konsumenter som väljer bort många e-nummer tillhör de 50 % som faktiskt läser etiketten. Äkta varas undersökning är utförd i Sverige; det kan hända att vi är bättre på att läsa etiketter än europén i gemen (den svenska delen av en europeisk undersökning får ett väldigt litet genomslag eftersom vi är så få). De 90 % som gjort det någon gång kan göra det ytterst sällan. Men det är som sagt spekulationer.

Vad som däremot är helt klart är att vi vill äta naturligare och nyttigare. Allt fler väljer vegetariskt, fisk framför kött, håller ner på e-nummer och gluten (oavsett om det är sakligt motiverat eller inte) samt undviker snabba kolhydrater. Trenden att avstå tillsatser passar därmed in i den större, övergripande tendensen.

Samtidigt finns det tecken på att den rena, strikta vegatarianismen eller veganismen håller på att slå i taket. Den är helt enkelt för besvärlig för konsumenten i allmänhet. Däremot finns det all anledning att minska rött kött, öka grönt och minska snabba kolhydrater, eftersom det är ligger i tiden.