Välj en sida

Daniel Molin är kvalitets- och miljöchef på Solina Sweden. Som många på företaget har han ett gediget matintresse sedan länge. Ett intresse som kom till uttryck redan under militärtjänsten då Daniel tjänstgjorde som kockgruppchef. Det gick så bra att han fick representera Försvarsmakten vid matlagnings-OS i Luxemburg. Vi får anta att mannarna var nöjda med ärtsoppan.

Men nu är det alltså fullt fokus på att Solinas kunder ska bli ännu nöjdare genom att erbjuda utveckling, nya produkter och den bästa servicen.

För att navigera rätt i det arbetet låter Solina genomföra årliga mätningar av kundtillfredsställelsen genom en oberoende partner. Det är en mängd frågor som ställs till samtliga kunder om allt från mötesintervall, innovationsförmåga, prisbild, leveranssäkerhet och servicegrad. Resultatet presenteras både sammanvägt som Nöjd Kund Index (NKI) och nedbrutet på olika områden och individer.

– Generellt har vi ett bra Nöjd Kund Index (NKI), säger Daniel. 55 % av våra kunder är nöjda och 32 % mycket nöjda. Totalt sett har vi alltså 87 % nöjda kunder. Och faktiskt bara 1 % som inte är nöjda.

 

Det låter som ett väldigt bra resultat?

– Absolut. Men det innebär inte att vi lutar oss tillbaka. Eftersom undersökningen är så pass detaljerad, kan vi även identifiera områden för vidare utvecklingen.

– Det första området – som jag ser det – är att titta närmare på kombinationen av leveranstid och bekräftelse, alltså kommunikationen kring leveranserna. Vi har redan en medarbetare som arbetar med frågan. Det första steget är att implementera ett mätverktyg så vi faktiskt hittar problemkällorna.

– Det framkom från en del kunder att besök, uppföljning samt kontinuerlig kontakt kan förbättras. Vidare efterfrågas mer nyheter, trender och idéer. Den kontinuerliga kontakten tittar säljsidan på, och när det gäller nyheter och trender ska vi utveckla det här nyhetsbrevet. Vi vet redan att det är uppskattat, men allt kan bli bättre!

– Ett tredje område är nya produkter och innovation. Nu har ju innovation blivit lite av ett modeord som används om allt möjligt, men jag ser framför mig tre delar: Nya råvaror, nya produkter och nya koncept. Samt, förstås, se till att resultatet av det arbetet verkligen kommer våra kunder till godo.

– Samarbetet med Skåne Kulinar är ett sätt att driva den här processen. Det skapar inspiration, nya vinklar och idéer. Som hur till exempel tävlingar i sport skapar utveckling av sportprodukter, och innovationerna kommer senare vardagsmotionären till godo. Dessutom har Tomas på Skåne Kulinar varit delaktig i att ta fram våra nya annonser.

Sedan har vi såklart det viktiga samarbetet med Nordic Taste & Flavour Centre. Den 16 november är vi en av föredragshållarna på utbildningen ”Kryddkvalitet – så säkerställer du en god smak”. Läs mer och anmäl dig här.

Apropå innovation. Vad tror du att du äter 2030?

– Protein från vegetabilier som odlats i ett rent hav!

Det verkar som om du har lite att bita i. Så vem är egentligen Daniel Molin som ska driva de här processerna?

– Efter lumpen arbetade jag som kock i ett antal år. Sedan ville jag läsa vidare och då föll valet på YTH livsmedelsteknik vid Lunds tekniska högskola. För att även kunna kommunikation, avlade jag en magisterexamen i kommunikation vid Institute of Communication, Lunds universitet.

Du har gjort en hel del. Det måste ju innebära att du har vissa inre drivkrafter?

– Olika är inte bra, det är bäst! Med det menar jag att det är viktigt att omge sig med personer som inte är just som du själv. Detta driver allt och alla framåt – även om det inte alltid är den enkla vägen.

Daniel är uppväxt och bosatt i Landskrona tillsammans med sin sambo. Barnen är utflugna, så det finns tid till sambon, hunden Mode och lite mountainbike. Dessutom är han händig och gillar att bygga saker; senaste projektet är ett sideboard av drivved. Så Daniel är innovativ, även privat.