Välj en sida

I svensk media har det under en längre tid rasat en debatt kring ekologisk odling. Debattens epicentrum är debattsidorna i den respekterade dagstidningen UNT (Upsala Nya Tidning) där forskare, debattörer och odlare drabbat samman så de gröna stråna ryker. Och det hör inte till vanligheterna att ekologisk odling kritiseras.

Grovt (väldigt grovt) kan man säga att kritikerna anser att för det första ger inte ekologisk odling den avkastning som krävs för att försörja en världsbefolkning som både växer och ställer allt högre krav på sina livsmedel. Dessutom anser de att den ekologiska odlingen inte är så miljövänlig som det påstås. Även ekologisk odling bidrar till övergödning av Östersjön; näring läcker också från högst naturlig stallgödsel.

Nu har ett antal debattörer lagt ett nytt perspektiv: De anser att problemet med dagens ekoodling är en fixering vid vad som traditionellt ses som ”naturligt”. Ett exempel de tar upp är att en bit mark som ligger obeväxt en stor del av året, är högst onaturlig. Sådant finns inte i naturen. Till deras stöd kan man också säga att bortsett från fisk, vilt och skogsbär är alla växter och djur vi äter framodlade, och ligger ofta långt från sina vilda ursprungsformer. Ursprungscitrusen är som en ovanligt liten, torr och ovanligt sur lime.

Därför vill de lansera begreppet ekobruk 2.0. Med det menar de att vi ska bedriva avancerad forskning och utveckling, men tillämpa den så den inte stör naturens funktionssätt. Som att utveckla grödor som inte lämnar marken bar halva året, och att använda satelliter för att dosera stallgödsel rätt; överdosering av gödsel är inte bra för miljön, oavsett hur grön gödseln än är. Här kan du läsa artikeln.

Så debatten lär fortsätta.