Välj en sida

Ungdomsbarometern har mätt ungas attityder sedan början av 90-talet. Nyligen kom deras senaste rapport om 15 – 24-åringars attityder till mat. En intressant detalj är att dagens unga inte ens kan relatera till fenomen som 5:2, Atkins, stenåldersdiet eller vad som nu är på tapeten. Däremot är de intresserade av kost som filosofi och livsstil. Och de som inspirerar dem är personligheter i sociala media; kända bloggare, instagrammare, youtubers med flera.

Om vi dyker ner lite i siffrorna, visar det sig att allt fler unga ser maten som en viktig hälsofaktor, den kommer nu mera på andra plats. På första plats ligger att sova bra. Det innebär att för unga slår kosten träning som hälsofaktor, den kommer på tredje plats.

25 % av de unga undviker kött helt (veganer) eller delvis (flexitarianer). De rena vegetarianerna har tredubblats sedan 2009, från tre till nio procent. De flesta vegetarianer är tjejer. Varför blir de då vegetarianer? Faktiskt kommer djurrättsfrågor först på andra plats, på första plats ligger omsorg om miljön. På tredje plats kommer den egna hälsan.

Två av tre undviker aktivt vissa livsmedel, bortsett då från vegetarianer som såklart undviker djurprodukter. Det minst populära är lightprodukter, 27 % undviker dessa. Nästan lika många undviker sötningsmedel. Därefter kommer vanligt socker, e-nummer och laktos. Bara en av tio undviker gluten.

Vi nämnde i början av artikeln att inspirationen kommer från sociala medier. Där har en av tio en förebild de följer, var tredje tjej ser rörligt material kopplat till matlagning. De media de framför allt följer när det gäller kost och hälsa är i tur och ordning Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat och Twitter.

Och vill du ha tips på hur du lyckas i sociala medier, kan du läsa intervjun med grillgurun Peter Watz.