Välj en sida

Livsmedelsbranschen kan inte med bästa vilja i världen påstås ha varit drivande när det gäller att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Det är talande att Amazon, ett företag som är digitalt från början leder utvecklingen av e-handel med livsmedel i USA.

Solina har dock arbetat hårt med att ta tillvara digitaliseringens möjligheter på alla plan – i marknadsföring, arbetet med kund, interna processer och leverantörshantering.

– När det gäller utåtriktad digital kommunikation är vår viktigaste kanal nyhetsbrevet, och det är kopplat direkt till vår hemsida, säger Daniel Molin, kvalitets- och miljöchef på Solina i Sverige.

– Solina Group håller förresten på att ta fram helt nya hemsidor centralt.

Men att skicka mejl – känns inte det lite 2000 sådär?

– Nej. För det första vet vi att det är uppskattat – vi mäter ju såklart öppnande, läsande med mera. För det andra visar helt färska undersökningar att mejl faktiskt är den starkaste digitala kanalen.

– En amerikansk utredning visar att en dollar investerade i mejlutskick ger 40 dollar tillbaka, förutsätt att man har ett intressant och relevant innehåll.

 

Solinas digitalisering transformerar företaget.

Men digitalisering handlar om mer än att sälja på nätet. Det handlar om att transformera företaget. Något som Solina arbetat en hel del med.

Men hur påverkar digitaliseringen era kunder i det dagliga arbetet?

– Den ger oss möjlighet till bättre service, för oss är digitaliseringen ett verktyg för att skapa en bättre kundupplevelse. Exempel på information som skickas digitalt är analyser och rapportsvar, orderbekräftelser, produktspecifikationer och fakturor. Det här gör det enklare för kunden att få in informationen i sina egna system.

I princip är det så att allt som kan skickas digitalt, skickas digitalt. Sedan måste fysiska produktprover skickas med post eller paket. Än så länge går det inte att mejla en griljering.

Digitaliseringen hjälper också till i det interna arbetet.

– I kvalitets- och miljöarbetet hanteras avvikelser och reklamationer digitalt, så att de ansvariga snabbt kan lösa eventuella problem. Och energiförbrukningen följs upp månadsvis.

 

Mössen de stora förlorarna.

Inom inköp, produktion och lager hanteras hela processen digitalt; från produktionsplanering över order till lagerhantering och inventering. I systemet ligger även godkännande av leverantörer samt spärrning och frisläppande av råvaror och blandningar.

– Dessutom har vi inom Solina Group ett egenutvecklat program för produktutveckling. Det är inte fullt ut implementerat i Norden ännu, men arbetet pågår.

Sedan finns det lite mer udda saker: Som alla livsmedelsföretag måste Solina hålla koll på skadedjur. På utsidan finns mus- och råttfällor som skickar SMS när de fångat något.

Så digitaliseringen förbättrar alla processer; mot kund, internt och mot leverantörer. De enda förlorarna är råttor och möss, avslutar Daniel Molin.