Välj en sida

Sverige har fått en ny regering. De redan beslutade pengarna till ”Sverige – det nya matlandet” kommer sannolikt att ligga kvar. Detta av två anledningar.

Representanter för den tidigare oppositionen har uttalat sig positivt om satsningarna i princip. Den andra anledningen är att de är just beslutade. De enda redan fattade beslut som riskerar att rivas upp är de som är politiskt kontroversiella och direkta stridsfrågor. Och dit hör inte ”Sverige – det nya matlandet”.

I april presenterade avgående landsbygdsminister Eskil Erlandsson landsbygdsprogrammet för 2014 – 2020. I detta ingår 540 miljoner för projekt inom ”Sverige – det nya matlandet”.

– Vi vill fortsätta att satsa på matlandet för att öka den svenska livsmedelsproduktionen och på så sätt skapa fler jobb kopplade till maten, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Nu har satsningarna specificerats närmare, genom att de prioriterade områdena lagts fast. Några exempel:

Förädling av viltkött – syftet får antas vara att öka lönsamheten genom att öka förädlingsgraden. Det här kan ses i samband med en annan satsning, att gynna ekologiskt och ekonomiskt lönsam utveckling av samiskt näringsliv kopplat till mat och småskalig livsmedelsförädling.

Det blir också pengar till utvecklings- och marknadsföringsprojekt samt kompetensutveckling för företag som vill utveckla sin export.

Att denna satsning helt skulle brytas med den nya regeringen – kanske ändras former och detaljer – är politiskt osannolikt. Men vi får återkomma.