Välj en sida

Vilka ingredienser gör nordiska konsumenter mest tveksamma? Det visar sig att svaren skiljer sig; dels mellan länderna, dels över tid. Undersökningsföretaget YouGov ställde frågan: ”Tänk dig att du är i en livsmedelsbutik för att handla mat, är det något speciellt du oroar dig för att livsmedlet innehåller?”

Till att börja med kan man konstatera att ungefär hälften oroar sig för innehållet i maten. Den andra hälften oroar sig inte alls. I orostoppen leder Sverige (53 %), på andra plats kommer Danmark (50 %) och delat brons går till Norge och Finland (46 %). Kvinnor oroar sig mer än män, särskilt i Sverige och Danmark, och de som har en sund livsstil oroar sig mer än de som inte har det.

Det första som är intressant är att nordborna fruktar olika saker. Svenskar och norrmän oroar sig mest för socker, medan finnar och danskar är mest oroliga för tillsatser.Samvariationerna mellan de nordiska länderna är rätt svaga.

Sedan kan man dra andra slutsatser av statistiken. Till exempel:

• Sockerdebatten är stark i hela Norden utom Danmark (saknas på listan).
• E-nummerdebatten är svagast i Sverige (saknas på listan).
• Palmoljedebatten är starkast i Norge.
• Tillsatser är inget man är orolig för i Norge.
• Konsumenterna verkar inte kunna skilja på begreppen e-nummer och tillsatser.

Det andra är att vad som är viktigt i viss mån skiftar över tid beroende på vad som för tillfället är på tapeten. I förra undersökningen, publicerad 2016, oroade sig svenskar och danskar mest för giftiga substanser, norrmän för palmolja och finnar för tillsatser. Finland är alltså det enda land som har samma oroskälla i topp både 2016 och 2017.

Sverige är förresten det enda land där den generella oron (alltså att man hittade något överhuvudtaget att oroa sig över) ökade från 2016 till 2017, i alla andra länder minskade den.

Vilket flyttade upp oss på en hedrande (?) första plats.

 

Källa:

yougov.dk

yougov.se