Välj en sida

Att hitta en ny, växande marknad som dessutom är mer eller mindre obearbetad är normalt alla företags våta dröm. Så därför kan man fråga sig varför det knappt finns livsmedelsprodukter riktade till äldre – det finns ju koncept som riktar sig till yngre.

Finns det då ett behov av livsmedel riktade till äldre? Ja, det gör det. Till exempel minskar muskelstyrkan i munnen samtidigt som torrheten ökar. Det är något man behöver ha i åtanke vid produktutvecklingen när det gäller texturen. Vad gäller smak är det värt att komma ihåg att smaklökarnas antal halveras under en livstid.

För fakta talar sitt tydliga språk. Globalt kommer år 2030 en miljard människor att vara 60 år eller äldre. Det är värt att notera att andelen äldre är betydligt högre i Sverige: 25 % är 65 år eller äldre redan idag. En marknad på 2 000 000 individer. Generellt gäller att ju mer utvecklat ett land är, desto större andel äldre finns det; japaner är äldre än indier, nordamerikaner äldre än sydamerikaner och så vidare.

Så hur ska då produkter till den gruppen marknadsföras? Något som definitivt inte fungerar är symboler som signalerar gammal eller äldre.

Titta istället på livshistorien: Just nu pensioneras de sista i 40-talistgenerationen som var drivande bakom de stora förändringarna – kulturellt, socialt och politiskt – som brukar summeras som 68-revolten. Och snart pensioneras de första punkarna.

De ser inte sig själva och kommer aldrig att se sig som tanter och farbröder i klassisk bemärkelse. De har rest, sett världen, utmanat värderingar, förändrat samhället. De vill ha livsmedel som stärker och bekräftar deras vitalitet och självbild.

Varsågod. Marknaden är serverad, bara att ta för sig.