Välj en sida

Vad händer de kommande tio åren? Vad äter vi? Hur gör vi det? Och kommer mat vara mat som vi känner det idag?

Framtidsforskaren Martin Kruse på IFF – Institutet För Framtidsforskning i Köpenhamn – har listat 8st trender som han tror kommer att bli stora under nästa årtionde:

* Extrem polarisering
* GMO kommer
* Locavore 2.0
* Me foods
* Functional food 2.0
* Transparens
* Ny substitution
* In Vitro-dilemmat

Vi tittar vidare på trend 5 och 6:

 

Trend 5: Functional food 2.0

2006 överskred antalet överviktiga människor antalet undernärda människor på jorden. Antalet överviktiga i USA överstiger nu
80 % av befolkningen, medan det i Europa ligger på 50 %. Fetma är ett stigande problem för världens befolkning inte bara i västvärlden. Denna utveckling har varit en av de främsta drivkrafterna för innovationer inom livsmedels-branschen. Det finns nästan inte en enda vara där det inte tydligt framgår att ”mindre fett”, eller där det står light på förpackningen. I framtiden kommer det att finnas livsmedel som inte bara reducerar kalorier eller smakar bättre, men kanske också även reducerar sannolikheten att bli drabbad av sjukdom och infektioner därför att man tillsatt mikroorganismer. En underkategori till functional foods är ”brain food, beauty food och mood food”. Dessa är nära förbundna med Hälsa och Må bra – trenden. I framtiden kan vi nog se dessa båda trender sida vid sida.

 

Trend 6: Transparens

Detta kommer att öka under kommande år, och det är också kopplat till CSR, verksamheternas sociala ansvar eller brist på det. De sociala medierna och nya plattformar (t.ex. smartphones) har gjort ökad övervakning möjligt och ytterligare teknologisk utveckling de närmsta åren vill förstärka tendensen. Ett exempel är intelligent emballage. TO-GENKYO, en byrå i Japan, som har utvecklat ett timglas-klistermärke, som talar om, om exempelvis köttet är på väg att bli gammalt. Detta gör det svårt för handeln att packa om köttet, vilket ökar livsmedels-säkerheten.

I nästa news letter fortsätter vi med Trend 7 och 8.

Källa: Scenario 02 2012, IFF