Välj en sida

Vad händer de kommande tio åren? Vad äter vi? Hur gör vi det? Och kommer mat vara mat som vi känner det idag?

Framtidsforskaren Martin Kruse på IFF – Institutet För Framtidsforskning i Köpenhamn – har listat 8st trender som han tror kommer att bli stora under nästa årtionde:

* Extrem polarisering
* GMO kommer
* Locavore 2.0
* Me foods
* Functional food 2.0
* Transparens
* Ny substitution
* In Vitro-dilemmat

Vi tittar på de två sista:

Trend 7: Ny substitution

Problem som Råvarubrist, klimatet, miljön och befolkningstillväxt gör att substitution – ersättning för olika varor med nya och alternativa varor – blir viktigare. T.ex. att äta insekter är inte så vanligt i västvärlden, men i andra delar av världen är det inget konstigt. Idag är det 1462 insektsarter som äts. Det borde ge utrymme för uppfinningsrika kockar att komma med helt nya smakupplevelser. Med tanke på att vi i västvärlden äter, sniglar, räkor och musslor med välbehag så är kanske steget till en ”bug-burger” inte så stort?

Trend 8: in Vitro-dilemmat

Man jobbar för ögonblicket med att producera kött i laboratorier, så kallat in vitro-kött (in vitro betyder ”i provrör” och är odling av celler utanför levande organismer).
Idag kan man bara producera en biff i storlek av en tumnagel, men teknologin går framåt. Fördelarna med detta kött är uppenbara. För det första, det tillfredsställer djurrättsorganisationerna eftersom det inte skadar några djur. För det andra, man kan addera omega 3-fettsyror och andra hälsonyttiga ämnen. Ytterligare är det troligt att man kan förhindra mer skövling av regnskogen, eftersom regnskogen huggs ner idag och arealen används för djuruppfödning.

Så vad står i vägen för denna nya uppfinning? Svaret är att vi tycker det är äckligt.
Just detta dilemma funktionellt mot emotionellt – kommer att vara ett viktigt tema under nästa årtionde. Själva teknologin kommer inte vara färdig fram till 2020, men ämnet kommer att debatteras flitigt. Köttklister-debatten var ett hett ämne i EU under 2010, det blev protester från konsumenter och även politiker, men man valde ändå att tillåta enzymet trombin i livsmedelsproduktion. Detta är inte den enda in vitro-teknologi vi kommer att diskutera inom livsmedel i framtiden.

Källa: Scenario 02 2012, IFF.