Välj en sida

Pangborn är världens viktigaste symposium inom smak och sensorik. Det arrangeras i olika länder, och 23 – 27 augusti kommer det till Svenska Mässan i Göteborg. Världens ledande forskare och experter inom sensorik kommer att presentera nya rön, diskutera och debattera. Symposiet vänder sig till alla som arbetar professionellt med smak och sensorik inom industri och akademi.

Utöver de etablerade experterna kommer man i år även att uppmärksamma morgondagens stjärnor, unga forskare och även studenter som utmärkt sig. Och framtidsfokus är viktigt för att möta utmaningarna för en hållbar värld – livsmedelsindustrin är absolut nödvändig och samtidigt en av de branscher som påverkar miljö och hälsa mest.

 

Hela programmet hittar du här.