Välj en sida

En ständig diskussion är om det är arv eller miljö som avgör vår hälsa. Med arv menas i det fallet den genetiska uppsättningen, med miljö alla yttre faktorer; matvanor, träning med mera. Idag är de allra flesta forskare överens om att de samverkar. Men hur mycket och på vilket sätt?

Nyligen publicerade New England Journal of Medicine en stor studie med Amit V Kerha som huvudförfattare. Syftet var att beräkna risker för hjärt- och kärlsjukdom. Studien omfattade över 55 000 försökspersoner från tre stora epidemiologiska studier. En av dem var förresten den svenska Malmö Kost-Cancerstudien.

Den genetiska risken beräknade de genom att mäta 50 dna-markörer, som har samband med hjärt- och kärlsjukdom. Det visade sig att de som hade flest av dessa markörer löpte nästan dubbelt så stor risk att drabbas som övriga. Det gav också ett mycket säkrare besked än att titta på hjärtsjukdom hos föräldrarna eller mäta halten av ”dåligt kolesterol” (LDL-kolesterol).

Det betyder nu alltså inte på något sätt att det är kört (om du har markeringen) eller att det bara är att blåsa på (om du inte har dem).

För ett lika tydligt samband fanns mellan miljöfaktorer och hjärt- och kärlsjukdom. De försökspersoner som gjorde allting rätt, kunde halvera sin beräknade sjukdomsrisk. Oavsett vilka gener de hade fötts med. Bland livsstilsfaktorerna vad de viktigaste, i tur och ordning att inte röka, inte bli fet (BMI under 30) samt att träna minst en gång i veckan och äta nyttigt.

Skillnaderna är stora: En person i övre medelåldern med ofördelaktiga gener, och som dessutom röker, sitter stilla och äter onyttig mat, kommer i ungefär ett fall av tio att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom de närmaste tio åren. En som däremot haft tur i det genetiska lotteriet, och dessutom lever hälsosamt, kommer ner i en risk på en eller ett par procent.

Så hur vet du då om du har bra eller dåliga gener? Idag finns det många företag som erbjuder möjligheten att testa dem via nätet. Det finns dock skäl att vara noggrann om du vill anlita dem. Dels finns det rena charlataner, dels är det lagen i det land där testet utförs som styr, exempelvis regler kring personlig integritet. I Sverige är dessa synnerligen stränga.

Men oavsett hur dina gener ser ut så är de bara en motsvarighet till given i ett pokerparti. Hur du spelar korten är minst lika viktigt. Och det är upp till dig.