Välj en sida

Genmodifiering är ett ämne som väcker starka känslor. Bland annat har det blivit ett stridsäpple i frihandelsavtalet TTIP mellan USA och EU. Frågan är dels om de utgör ett hot eller en lösning i rent objektiv mening. Men det finns – som i alla stora konflikter – en känslomässig dimension. GMO – med sin bakgrund i forskningslaboratorier – skär på ett rent mänskligt plan mot den moderna människans längtan efter det naturliga och autentiska.

På Livsmedelsdagarna nyligen stod det klart att det ekologiska står högt upp på agendan. Men samtidigt är den trenden mogen nu, och vi går successivt mot något nytt. Vad är det nya och vad ligger runt hörnet? Även livsmedelsbranschens framtid är fylld av innovation och teknik. Men till skillnad från det förra teknikuppsvinget, där producentnyttan upplevdes dominera måste den nya teknikvågen bygga på konsumentens gillande. Avgörande blir branschen förmåga till innovation och kreativitet med hållbarhet som grund.

Frågan är om GMO har någon plats där? En som definitivt anser det är Torbjörn Fagerström. Han är nu inte vem som helst, utan en av Sveriges mest meriterade akademiker. Torbjörn disputerade 1974 vid Uppsala Universitet, tidigare prorektor vid Sveriges lantbruksuniversitet och professor i teoretisk ekologi vid Lunds universitet. Dessutom var han med i det folkbildande TV-programmet ”Fråga Lund”.

På Livsmedelsdagarna – som hade tema innovation – talade han om nästa generations GMO. Bland annat berättade han att det inte finns något vetenskapligt stöd för att GMO är ett hälso- eller miljöproblem. Detta trots rigorös forskning och 20 års kommersiell odling. Däremot kan oskicklig eller olämplig användning skapa vissa problem, men det gäller ju även naturliga produkter.

Torbjörn vill uppmana oss att lyssna på vetenskapen, snarare än mer eller mindre insatta eller seriösa opinionsbildare. Och där ser man stora fördelar med GMO ur effektivitets- och hållbarhetsperspektiv. Men också ur ett hälsoperspektiv.

Mest känt är det gyllene riset (golden rice). Det är ris som genmodifierats till att producera betakaroten. Betakaroten omvandlas till A-vitamin i våra kroppar. A-vitaminbrist är vanligt i framförallt Sydostasien. Som en följd drabbas många (till stor del barn) av obotlig blindhet varje år. 2015 var Golden Rice Project en av sju mottagare av ”Patents for Humanity Award” av United States Patent and Trademark Office.

Så frågan är om motviljan mot GMO ska fortsätta lägga en blöt filt över forskningen kring växtförädling, som Torbjörn Fagerström anser.