Välj en sida

Organiskt, naturligt, närproducerat och GMO-fritt är försäljningsargument som blir allt starkare. Men varför är det så egentligen? Och hur starka är argumenten bakom den ofta bruna påsen? Forskare från fyra universitet (Free University of Brussels, Oxford, University Institute of Lisbon och University of Melbourne) beslöt sig för att ta reda på det.

De lät testpersonerna smaka på identiska kakor. Den första fick följande beskrivning av det fiktiva företaget som bakade kakorna:

”För att minska negativ miljöpåverkan så mycket som möjligt, använder företaget inga kemikalier samt bara lokalt odlade grödor vid tillverkningen. Vidare donerar det ofta pengar till välgörenhetsprojekt med miljöinriktning.”

Det andra företaget verkade mindre sympatiskt:

”Företaget importerar grödorna som behövs vid tillverkningen från olika länder. På grund av detta har företaget ofta kritiserats för att orsaka kraftiga föroreningar. Företaget har aldrig gjort några försök att minska sitt koldioxidavtryck och vägrar att donera pengar till välgörenhetsprojekt med miljöinriktning.”

Föga förvånande upplevde de som fick smaka kakor från det första företaget högre moralisk tillfredsställelse och var mer benägna att köpa produkten. Men de tyckte också att den smakade bättre. Vilket ju inte stämmer i någon objektiv mening – det var ju samma kakor?

Saken är den att vi människor har en stor framhjärna. Och det är där smak- och luktupplevelser integreras. Men där sitter även andra mer abstrakta förmågor, som att behandla en produkts historia och bakgrund. Och även de integreras i upplevelsen.

Så nu vet du varför McDonald´s är ett bättre namn än Burger King. Alla anglosaxiska skolbarn vet ju att ”old McDonald had a farm”.