Välj en sida

Nyligen damp det ner ett dokument med den otroligt inspirerande titeln ”Tillväxt och värdeskapande Delbetänkande av Konkurrenskraftsutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:38”. Innehållet är dock betydligt mer intressant – och inspirerande – för livsmedelsbranschen än titeln antyder. Dessutom kommer innehållet sannolikt att bli officiell politik.

Vi bad Lennart Ahrné, VD för Nordfalks, att kommentera några centrala delar och utveckla vilken innebörd detta har för branschen.

En central utgångspunkt är att den globala konkurrensen ökar i hela branschen, från produktion (Kina står för 77 % av världens vitlök) till förädling. En naturlig konsekvens av detta är att kraven på innovation, effektivitet och marknadsföring ökar.

– Den nordiska hemmamarknaden är liten. Det är bara att inse, säger Lennart. Vi måste hela tiden tänka ”vem ska äta det här, när ska de äta det och varför ska de äta det”? Dessutom måste vi våga tänka på vad som inte finns men som borde finnas.

Välståndet ökar i världen. I ena änden av skalan ligger en minskande risk för direkt svält, i andra änden en växande medelklass. När allt fler människor har täckt sitt grundläggande behov – att över huvud taget få mat på bordet – ökar andra behov som intresse och nyfikenhet i betydelse.

Utredningen konstaterar också mycket riktigt att framtiden ligger i att utveckla livsmedel för allt mer kvalitetsmedvetna konsumenter.

– Här har vi en roll som en partner och inspiratör i arbetet med att ta fram produkter för den ökande skaran av kvalitetsmedvetna konsumenter.

Det är också viktigt att konstatera att kvalitet har två aspekter; dels funktionell kvalitet, det vill säga i princip allt som relativt enkelt kan mätas som näringsinnehåll, klimatpåverkan med mera. Men också kvalitet i upplevelsen, hur maten smakar och känns.

– Nyckeln är att förena de båda kvalitetsbegreppen, säger Lennart. Det är då du kan få fram en verklig vinnare på den internationella marknaden. Sedan är det såklart så att det funktionella påverkar upplevelsen; det känns bättre att äta ekologiskt exempelvis.

Utredningen påpekar också att basen för att främja svenska livsmedel bör vara befintliga nätverk. Men sedan är det så att många nätverk är informella eller behöver struktureras.

Ett exempel på en mycket positiv insats är Nordic Taste & Flavour Centre (NT&FC), som samlar kompetens inom näringsliv och akademi. Nordfalks tog initiativet till bildandet tillsammans med SIK, som idag äger och driver projektet. NT&FC arbetar med kunskapsbildande och kunskapsöverföring genom seminiarier, utbildningar och forskningsprojekt.

– En viktig del i arbetet med att marknadsföra nordisk mat – eller mat över huvud taget för den delen – är att förbättra kommunikationen. Idag finns det till exempel inga tydliga begrepp som beskriver vad mat egentligen smakar, doftar eller hur den känns i munnen.

De begrepp som finns idag är antingen så breda att de kan betecknas som meningslösa (”gott”) eller alltför trubbiga (”sött, salt, surt, beskt, umami”).

– Livsmedelsbranschen har en hel del att lära av vinvärlden. Det är värt att notera att när begreppen blir fler, och man lär sig skilja mellan dem blir den faktiska upplevelsen också rikare, avslutar Lennart.