Välj en sida

Du kan knappast ha missat larmet om att främst processat kött av WHO graderats upp från ”kan orsaka cancer” till ”orsakar cancer”. Bland andra produkter som finns på samma lista är exempelvis asbest, arsenik och cigarretter. Och rubrikerna i media lät inte vänta på sig. Men sanningen är – som vanligt – mer komplex. Och det kan du egentligen konstatera själv – är det verkligen lika farligt att äta bacon som att röka eller såga asbest hela dagen? Givetvis inte.

Så här säger Ian Johnson, professor på brittiska Institute of Food Research:

– Att jämföra faran i att röka cigaretter med att äta bacon och korv är synnerligen opassande.

Även Tim Key, professor i epidemiologi, spelar ner larmet:

– Det här betyder inte att du måste sluta äta kött men om du äter mycket i dag bör du se över ditt intag. Lite bacon då och då är ingen fara – det viktigaste är en varierad kost, menar Key.

Och till och med WHO själva tonar ner sitt larm: Organisationen klargör nu att den inte uppmanar människor att sluta äta bacon, pastejer, skinka och charkuteriprodukter, utan att hålla ner konsumtionen.

Till att börja med finns det inget – förutom stark radioaktiv strålning – som kan sägas ”ge cancer”. När det gäller de allra flesta välfärdssjukdomar handlar det om att en substans ökar risken för exempelvis cancer, hjärt- och kärlsjukdomar eller så. Och det är faktiskt inte alls samma sak som att det ”ger cancer”. Även om det såklart är allvarligt nog.

Så hur mycket ökar då processat kött risken att få cancer i tarmsystemet? Enligt WHO med ca 20 %. Samtidigt ökar cigarretter, som finns på samma svarta lista, risken att få lungcancer med 1 000 % eller 50 gånger så mycket. Så den slutsats som drogs i media, som lyder ungefär något i stil med att ”processat kött är lika farligt som cigarretter”, är alltså milt uttryckt vilseledande.

Men risken ökar dock med 20 %. Vad innebär då det i praktiken? För att få grepp om det måste vi titta närmare på hur många fall av tarmcancer vi har i Sverige. Låt oss börja med att konstatera att – enligt Cancerfondens rapport 2015 – diagnosticerades ca 60 000 cancerfall i Sverige. Av dessa var ca 4 000 cancer i tjocktarmen och 2 000 cancer i ändtarmen.

Totalt svarar alltså tarmcancer i någon form för 6 000, eller ca en tiondel, av alla cancerfall. I procent innebär det att 0,6 % av befolkningen på nio miljoner fick en cancerdiagnos. 0,066 % av befolkningen fick diagnosen cancer i tjock- eller ändtarm; en person av 1 500 drabbas. Märk väl att det är av hela befolkningen, oavsett matvanor. I underlaget finns både baconälskare och veganer.

Det är om du äter mer än ett halvt kilo processat och rött kött (lamm, nöt och gris, kyckling spelar ingen roll) i veckan som risken ökar med 20 %. Det gör 42 % av kvinnorna och 72 % av männen, det vill säga 57 % av befolkningen. Om de minskar konsumtion enligt WHO:s och Livsmedelsverkets rekommendation skulle alltså antalet fall minska med ungefär 500 per år. Alltså drabbas en person på 1636 istället för en person på 1 500.

Mot detta ska ställas att kött är en bra näringskälla; det innehåller mycket protein men också mineraler och spårämnen.

Dessutom är samband mellan kost och hälsa notoriskt svårforskat, eftersom det finns så många variabler som spelar in. Det finns till exempel undersökningar som visar att asiater som äter kött är friskare än vegetarianer, bland annat får vegetarianerna mer cancer och fler hjärt- och kärlsjukdomar. Det kan också handla om livsstil: Är det så att de som äter mycket – kom ihåg att riskökningen bara gäller de som äter över ett halvt kilo rött och processat kött i veckan – har en onyttigare livsstil i allmänhet; mindre motion, mer alkohol (vilket ökar cancerrisken) med mera? Det är lätt hänt att det slinker ner några korvar på väg från puben.

Sammanfattningsvis: Vill du ta råden på allvar – vilket man trots allt bör, även om risken är liten – ät inte mer än motsvarande tre biffar i veckan. Tillaga inte köttet på för hög värme så att det blir svart på ytan och genomstek inte – medium eller rare är bättre. Och som alltid, rör på dig och ät en varierad kost.

Svårare är det inte.

 

Källor:

Cancerfondens rapport 2015

Livsmedelsverket

Kostdoktorn

Metro

ATL – Lantbrukets Affärstidning