Välj en sida

Vår bransch är som bekant ofta i medias fokus. Och det är inte så konstigt; det är inte många branscher som har en så direkt påverkan på människors välmående.

Men dessutom är vi en stor bransch: Med 175 miljarder i omsättning är vi Sveriges fjärde största. 75 av dessa miljarder går förresten på export. Omsättningen genererar 56 000 jobb.

På Livsmedelsdagarna stod därför hållbarhet i fokus, både vad gäller miljö och sociala frågor. Marie Söderqvist, VD på Livsmedelsföretagen presenterade organisationens hållbarhetsarbete.

Som ledstjärnor i det arbetet har man tagit fram tio budord. Livsmedelsindustrin i Sverige ska:

– effektivisera sin energianvändning.

– minska svinnet i hela livsmedelskedjan.

– arbeta för ökad jämställdhet och mångfald.

– bidra till en hög djurskyddsstandard i Sverige och i Europa.

– minska förekomsten av oönskade ämnen i livsmedel.

– minska sin klimatpåverkan.

– har en nollvision för olyckor på jobbet.

– göra det enklare för konsumenten att göra medvetna val.

– använda hållbart producerade råvaror.

– använda mer förnybar energi.

 

Och detta är inte tomma ord: I Marie Söderqvists presentation kan du se ett rikt batteri av genomförda och planerade åtgärder.