Välj en sida

Luktsinnet är ett mycket viktigt sinne. Och det kan verka lite märkligt; luktsinnet är det av våra sinnen som tar emot näst minst information per sekund (synen ligger i topp, smaken i botten). Men mängden information säger inget om hur viktig informationen är; en tunn bok kan ge livsförändrande insikter, medan en tjock bestseller kan vara glömd när den är läst. Det är skillnad på kvantitet och kvalitet, helt enkelt.

För att titta närmare på luktsinnet, som faktiskt varit lite bortglömt av forskningen, träffades 50 personer hos Nordtaste i ett gråkallt Göteborg. Någon som definitivt inte lämnat luktsinnet åt sidan är professor Steven Nordin vid Umeå Universitet (institutionen för psykologi).

 

Luktsinnet – liv, död och sex

Steven påpekar bland annat att luktsinnet i människans historia handlat om både liv och död; rutten mat luktar illa och är faktiskt direkt farlig. Medan fräsch mat luktar gott. Och det är faktiskt så att luktsinnet är direkt kopplat till våra individuella behov just nu, det är därför lukten av mat kan upplevas som lockande och positiv när du är hungrig, medan lukten av samma mat tillagad på samma sätt kan kännas närmast besvärande när du är mätt. Och ju mättare du blir, desto mindre gott smakar maten; ”när musen är mätt är mjölet beskt”.

Sedan är det såklart så att våra reaktioner på vissa dofter är inlärda: I ett berömt experiment från 1959 visade det sig att små barn inte skiljer mellan doften av mosad banan och avföring. Det kan gå på ett ut. Först senare i livet lär vi oss att avföring luktar äckligt.

Dofter handlar även om vår överlevnad som art: Sex, för att gå rakt på sak. Feromoner är dofter som spelar en viktig roll i valet (eller bortvalet) av partner. Här kan man se skillnaden i reklam för deodorant och parfym; deodorant handlar om att inte bli bortvald, parfym om att bli vald. I båda fallen har reklamen väldigt ofta en sexuell underton.

 

Förlorat luktsinne skapar ohälsa

Att luktsinnet är viktigt kan också bevisas omvänt – det vill säga, vad händer om vi förlorar det? Enligt professor Nordin upplever patienter som tappat sitt luktsinne ett starkt obehag. Dels i mer allmän bemärkelse; de känner sig nedstämda eller sårbara. Men också på ett väldigt konkret plan; de oroar sig för att få i sig farliga ämnen och oroar sig för sin hygien (de vet ju inte om de luktar illa). Aptiten, som inte längre retas av luktsinnet minskar vilket leder till ohälsosam viktnedgång. Dessutom kan sexlivet påverkas negativt. Allt detta visar sammantaget vilken stor roll luktsinnet faktiskt har.

 

Varningsklocka för Alzheimer

När det gäller våra minnen är doften mer kopplad till tidig barndom, medan bilder och ord dominerar från tonåren och framåt. Vilket har att göra med att kopplingen mellan doft och känslor är mycket stark, och som alla vet är barn extrema känslovarelser.

Docent Jonas Olofsson vid psykologiska institutionen vid Stockholms Universitet berättade om kognitivt åldrande och effekter på minnet. Det visar sig att nedsatt doftsinne ökar risken för Alzheimer. Även om luktsinnet (ännu) inte kan användas för diagnos, har vi kommit så långt att det går att skilja en frisk person från en person med Alzheimer. Forskningsprojektet Betulastudien har konstaterat att riskgenen i kombination med nedsatt luktsinne är en stark varningsklocka.

 

Luktsinnet kan tränas – spela doftmemory

Om nu luktsinnet är så viktigt, vore det ju väldigt bra om det gick att träna. Och det går alldeles utmärkt. Du kan faktiskt träna upp dig till ett luktsinne i världsklass. Och här skiljer sig luktsinnet på ett intressant sätt från andra talanger: Oavsett hur mycket man sparkar boll i ungdomen, kan inte alla bli en Zlatan Ibrahimovic. Bollsinnet har en medfödd begränsning, till skillnad från luktsinnet.

Ett sätt att träna luktsinnet är att spela doftmemory. Ingrid Stanciu, doktorand vid psykologiska institutionen vid Stockholms Universitet, är mitt inne i ett forskningsprojekt som tränar hjärnan med ett doftmemory, ett spel vi fick prova på seminariet. Det gick till så att deltagarna fick 24 burkar med 12 olika sorters te som sedan skulle paras ihop.

Det här var första gången spelet testades i storgrupp, vilket Ingrid tyckte var intressant. Så seminariet blev en del av forskningsprojektet, kan man säga.

 

Motion är bra – även för luktsinnet

Vad händer då när luktsinnet förbättrats? En märklig detalj är att visuell träning inte påverkar doftminnet, men doftträning förbättrar det visuella minnet. Förutom att konstatera att doftsinnet mycket väl kan tränas, visar studien bland annat att deltagarna får ökat intresse för dofter och doftrelaterade områden. Mat, till exempel.

När det gäller äldre ger doftträningen ökad matlust, ökad livskvalitet och förbättrad minnesfunktion. Hos barn minskar rädslan för nya smaker, ett ämne vi varit inne på tidigare. Det är nämligen så att ovana dofter generellt upplevs som obehagliga.

Det livsmedelsföretag som tar det här på allvar kan förmodligen bokstavligt talat lukta sig till framgång.