Välj en sida

Museum of Food and Drink (MOFAD) är New Yorks första matmuseum med ätbara utställningar. Syftet är att på ett lustfyllt sätt visa hur kul det är med kunskaper inom matens historia, vetenskap, produktion och handel. MOFAD ska även fungera som ett forsknings- och utvecklingscentrum för framtidens mat.

Genom att utbilda allmänheten och uppmuntra en uppskattning av kulinarisk historia och antropologi vill man inspirera en ny generation av upplysta konsumenter, kockar, matlärare och producenter.

Det gör man bland annat genom att få människor att förstå vad de äter genom att förklara produktion och distribution av livsmedel. I det ingår också att bevara uppskattning av och förståelse för förlorade och hotade regionala rätter.

Grundtanken är att en kunnig konsument gör bättre val vad gäller smak, hälsa, samhälle och miljö. För mat är kultur; och handlar om mer än vad som finns på våra tallrikar.

Pedoagogiken på MOFAD bygger på följande grundprinciper:

• Livsmedel är personligt. Människor bör behandlas med en icke-dömande attityd om sin kost.
• Livsmedel är deltagande. För att lära dig om mat, måste du smaka, lukta och tänka.
• Livsmedel är roligt. En positiv, icke-rädslobaserad attityd är det bästa sättet att närma sig utbildning inom livsmedelsområdet.

Vill du ta ett smakprov ligger MOFAD på den södra sidan av McCarren Park i stadsdelen Williamsburg i Brooklyn.