Välj en sida

Seafarm är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt finansierat av Västra Götalandsregionen med syfte att odla makroalger. Den mest kända makroalgen bildar sargassotången, som kan bli flera kilometer lång och bilda enorma täcken ute till havs. Makroalger kan användas i materialtillverkning, energiproduktion och mat.

Anders Carlberg är ansvarig för maritima frågor, Näringslivsutveckling, Västra Götalandsregionen:

– Västkusten är väl lämpad för odling av alger eftersom här finns ett stort kunnande och urvalet av alger är större än på ostkusten. Dessutom är Seafarm ett väldigt spännande projekt. Det är så brett med många kompetenser som bidrar i olika skeden av processen.

Nordfalks bidrar med sensoriska tester som utförs av företagets flavourister, experter på att känna smaker. Deras uppgift är att se om det finns någon umamismak och kanske något oväntat, som pepprighet till exempel. På Nordfalks arbetar man redan med ämnen utvunna ur alger som algenat och karragenan.

– Det är de vattenbindande egenskaperna i algerna som är de intressanta, säger Lennart Ahrné, VD på Nordfalks. Alger som kommer från närområdet, som vuxit i rent vatten, där vi vet hur de är skördade och processade, skulle vara väldigt intressanta.

Att en produkt innehåller alger tror Lennart Ahrné bara är positivt ur försäljningssynpunkt.

– Vi har i allmänhet stort förtroende för havets hälsosamhet, avslutar Lennart.