Välj en sida

Som du antagligen redan känner till, har Solina Group förvärvat Paulig Groups industridivision, Nordfalks hemvist, från Paulig Group. Det innebär att Nordfalks tillsammans med Formidabel kommer att bilda Solina Sverige AB.

Självklart undrar du vad detta kommer att innebära, inte minst vad gäller produktutveckling och R&D. Men låt oss först ge en kort summering av bakgrunden till förvärvet. Vilka är Solina Group egentligen?

Solina Group bildades genom en sammanslagning av Sfinc Group och Savena Group 2012. Sfinc grundades under namnet Pellicula i Belgien 1972 och Savena under namnet Saveur i Frankrike 1988. Båda företagen expanderade var för sig geografiskt och verksamhetsmässigt. Det gemensamma arvet vad gäller kunskap och erfarenhet finns såklart med i Solina Group. Det sammanslagna företaget fortsatte expansionen: Till Sverige kom Solina Group genom förvärvet av Formidabel 2012.

– Vi passar faktiskt bättre i Solina Group än i Paulig Group, säger Lennart Ahrné, VD Nordfalks. Även om vi haft mycket stor nytta av samarbetet inom Paulig så är ändå koncernen i stort sett helt inriktad på konsumentvaror.

Inom Solina är det nämligen tvärt om, lejonparten av verksamheten riktar sig mot livsmedelsindustrin, vilket gör att Solina Sverige AB ligger i linje med koncernens huvudinriktning på ett helt annat sätt än Nordfalks gjorde inom Paulig, säger Lennart Ahrné.

Så vad innebär då sammanslagningen när det gäller produktutveckling? Vi ställde frågan till Susanne Rask, utvecklingschef:

– För det första kommer den inte att centraliseras. Den kommer inte bara att finnas kvar i Sverige, utan även att utvecklas.

Ett sätt som produktutvecklingen kommer att förbättras på är genom införandet av dedikerade team: Dessa team kommer att specialisera sig på vissa produktkategorier; fisk, chark och snacks är exempel på områden där Solina har specialkompetens och ser möjligheter att bli ännu vassare.

För att kunna skapa de här teamen håller Susanne Rask just nu på med att kartlägga de kompetenser som finns i den nya organisationen:

– Det finns en stark kompetens i båda de sammanslagna bolagen, men till viss del med olika inriktning. Det gäller nu att matcha rätt.

Susanne har inom ramen för kartläggningen även satt sig i tät kontakt med de olika europeiska utvecklingsgrupperna:

– I Solina Group finns även kompetenser i andra länder vi kan dra nytta av; spetskompetens vi kan kalla in vid behov.

Så det lokala kunskapsinnehållet i erbjudandet kommer alltså att öka som en följd av sammanslagningen. Men det blir även skillnad på råvarusidan:

– Vi har idag cirka 600 råvaror att laborera med. I Solina Group får vi tillgång till över 8 000, säger Susanne.

Sammanfattningsvis kommer alltså det nya företaget att ge ett ännu starkare erbjudande till livsmedelsindustrin än vad Nordfalks och Formidabel kunde leverera var för sig.