Välj en sida

Nordic Taste & Flavour Centre ordnar kunskapshöjande och inspirerande aktiviteter för livsmedelsbranschen, akademin och professionen. Eftersom centret nu både fått förnyat förtroende från VGR och finansiering från tillväxtverket, finns utrymme för nya satsningar. Maksim Pettersson Löfgren är projektledare på NT & FC:

– Förutom seminarier, utbildningar och kurser kommer NT & FC även att erbjuda rådgivning inom smak och sensorik. Vi kommer även att ta initiativ till projekt där företag samverkar kring gemensamma frågeställningar.

Som alltid är målet är att stärka kompetensen och innovationskraften hos företagen i regionen. Dessutom blir det mer riktade satsningar för att engagera små och medelstora företag.

– Vi tror på smak som konkurrenskraft, säger Maksim.

– Att få kunskap inom sensorik är för många en ögonöppnare som leder till nya produkter som håller i den allt hårdare konkurrensen. Via en höjd kompetensnivå är vi övertygade om att den svenska livsmedelsnäringen kan växa. Därför fortsätter vi kampen för den goda smaken!

Så vill du växla upp kunskapen, håll koll på vad som händer hos Nordic Taste & Flavour Centre.