Välj en sida

Medelhavsdieten (som vi skrivit om tidigare) är en av de vägar till en bättre hälsa många provar. Den baserar sig på mycket frukt, grönt och fisk samt (en del) kött. Vidare använder man olja istället för smör eller margarin. Forskningsresultat visar på positiva resultat, framför allt för hjärta och kärl.

Däremot har resultaten varit svårtolkade när det gäller kopplingen till kognitiva förmågor och demens. Det är viktigt eftersom det inte finns botemedel när demens eller åldersrelaterad minskning av kognitiva förmågor väl satt in. Du kan inte göra en bypass i hjärnan.

Nu finns det däremot en ny studie som visar att medelhavsdieten både stödjer kognitiva förmågor och motverkar demens – om den kombineras med antingen blandade nötter eller rikliga mängder olivolja.

I studien valdes 447 kognitivt friska äldre (medelålder 67 år) ut, ungefär hälften kvinnor och män. De utsattes för ett batteri av tester som gav bilden av tre grundläggande aspekter: minne, frontal kognition (förmåga att fokusera och fatta beslut) samt övergripande kognition. De delades in i tre grupper:

• Kontrollgruppen åt mat med lågt fettinnehåll.

• Grupp ett åt medelhavsdiet förstärkt med 30 gram blandade nötter (hasselnötter, valnötter och mandlar) per dag.

• Grupp två åt medelhavsdiet förstärkt med en liter olivolja i veckan.

Det visade sig att minnet förbättrades mest i gruppen som kompletterade med olivolja, medan gruppen som åt nötter fick förstärkt frontal och övergripande kognition. Så medelhavskost med nötter och olja förefaller det smarta valet. Eller åtminstone det icke-dementa valet.