Välj en sida

Du kan knappast ha missat att intresset för god och hälsosam mat är en av de snabbast växande trenderna bland inte minst nordiska konsumenter. Lägg till ett välskött, framgångsrikt bolag i den fåran och du har bakgrunden till Paulig Groups förvärvande av Risenta AB.

Risenta grundandes redan 1940, och har sedan starten arbetat efter affärsidén att erbjuda god och hälsosam mat till folk som vill leva hälsosamt. Under de senaste sex åren har företagets omsättning mer än fördubblats och år 2014 omsatte företaget 281 miljoner kronor (ca 30 miljoner euro) antidepressant bupropion.

Företagets hemmamarknad är Sverige, och har på senare år även växt kraftigt i Finland.

– Vi är väldigt imponerade över det fina arbete som Risentas ägare och medarbetare har gjort genom åren. Att företagets ledning sedan länge har sett möjligheterna i kategorin för hälsosam mat visar på en sann pionjärsanda som är starkt närvarande i företagets verksamhet. Vi är glada över att hälsa Risenta välkommen till Paulig Group, säger koncernchef Jaana Tuominen i en kommentar.

Och man kan säga att Risenta redan tidigare levde upp till Paulig Groups devis, exploring great taste: Över 30 procent av den totala försäljningen består av produkter som lanserats mellan åren 2010 – 2014.

Samtliga anställda på Risenta AB övergår i Paulig Groups tjänst. Varumärket Risenta står kvar på produkterna. Företagets nuvarande VD och huvudägare, Alex Tengvall, fortsätter att leda verksamheten som en självständig enhet och rapporterar till Paulig Groups koncernchef Jaana Tuominen.