Välj en sida

Nordfalks är inte bara en leverantör av smaker – företaget hjälper även sina kunder att utveckla nya spännande smaker som svarar mot den moderna konsumentens behov och intressen. Till exempel arbetar man nu mycket med det peruanska köket, ansett som ett av världens tre bästa jämte det kinesiska och det franska, och det hetaste just nu.

En del av det arbetet är såklart att spåra och analysera trender – att veta vad som är på gång, både vad gäller typ av produkter, enskilda smaker och hela kök. Som det peruanska just nu. I det arbetet har Nordfalks stor nytta av att ingå i Paulig Group, som har tillgång till de mest tillförlitliga trendrapporterna och -analyserna. Men rapporter på papper är en sak, att uppleva verkligheten något annat. Därför blir det en hel del resor. Till platser vars matkultur kommer att vara på tapeten.

Den mer praktiska delen av arbetet utförs i provköket, en verksamhet vi skrivit om tidigare. Men det var tre år sedan, och verksamheten har utvecklats en hel del. Mycket kort beskrivet kan provköket beskrivas som en blandning av restaurangkök och livsmedelsindustri i miniatyr. Här arbetar Nordfalks produktutvecklare, till exempel Mikael Sinclair som vi porträtterat tidigare, ibland på egen hand, men oftast tillsammans med kundens team för att utveckla nya, spännande smaker.

 

Tre fördelar med provköket

Enligt Mikael finns det tre fördelar för kunderna att komma hit:

– Den första är att de slipper använda sin egen utrustning, och exempelvis stoppa produktion för att göra plats för utvecklingsarbete. Den andra är tidsvinsten. Får vi bara grundläggande specifikationer och önskemål, som ”utveckla en peruansk ceviche-mix”, kan vi lösa det på en arbetsdag. Den tredje är att kunden är delaktig i hela processen, de kan provsmaka, komma med förslag och utveckla recepten på plats. Vid dagens slut får de både receptet och en testbatch de kan använda vid provsmakning med kollegor eller fokusgrupper.

En sak som har ändrats är att Nordfalks nu har fler produktutvecklare och en utvecklingschef, Susanne Rask. Med sig i bagaget har Susanne bland annat ett stort processkunnande. Hon vet hur och varför något fungerar och hur man omsätter idéer i praktisk verksamhet (en längre presentation av Susanne kan du läsa här).

– Redan innan jag tillträdde hade Nordfalks mött nya krav från kunderna, ett arbete jag ska utveckla och förfina, säger Susanne.

Att kraven från kunderna ökar, är det normala i alla branscher. Det är svårt att tänka sig att en Volvo 240 skulle bli lika framgångsrik idag. Men vad består de här ökade kraven i rent konkret?

– Ett konkret exempel är att kunderna vill ha mer utförliga specifikationer, ofta med önskemål om innehållsdeklaration redan på provstadiet, säger Susanne.

Kraven är givetvis inte bara något som kunderna hittat på för att vara besvärliga, utan har en stark koppling till den debatt som förs bland slutkonsumenterna. Det illustreras bland annat av krav på spårbarhet och allergenfritt.

Allergenfritt speglar att allt fler konsumenter har någon form av allergi, och att dessa fullt förståeligt kräver att maten ska vara säker. En miss här kan få ytterst allvarliga konsekvenser. Givetvis först och främst för konsumentens hälsa, men även för företaget i form av en PR-katastrof.

Ökade krav inom spårbarhet är en följd av de skandaler med innehållsfusk som kommit på senare tid, med den berömda hästlasagnen som ikoniskt exempel. Och det förekommer tyvärr även inom kryddbranschen.

Förutom att möta kundernas ökade krav vad gäller allergenfritt, spårbarhet, utförliga specifikationer och mycket annat har det även skett en hel del teknisk förbättring i provköket de senaste åren:

– Vi har uppgraderat det mesta av utrustningen, och även köpt en del nytt, som en ny korvstoppare, säger Mikael.

Men den största förändringen kommer längre fram:

– För att kunna arbeta ännu mer effektivt och innovativt tillsammans med kunderna planerar vi för att en större renovering av provköket ska bli verklighet inom kort, avslutar Susanne Rask.