Välj en sida

Som du säkert sett och läst kommer det livsmedelsskandaler med jämna mellanrum. I den här artikeln berättar Heidi Järvinen, Sourcing Director på Nordfalks, om hur företaget skyddar sig, sina kunder och deras kunder mot fusk.

En orsak till livsmedelsskandalerna är allt längre kedjor av underleverantörer som ska säkras. Ingen kedja är starkare är sin svagaste länk, och ju fler länkar det finns, desto större är risken att en svag länk smyger sig in.

– Som leverantör till livsmedelsindustrin räcker det inte med att tänka på kunden; vi måste också se till vilka krav kundens kund, alltså konsumenten, ställer. Då kan vi vara en aktiv part, säger Heidi Järvinen.

I egenskap av Sourcing Director är Heidi Järvinen den som är högst ansvarig för kvaliteten hos Nordfalks leverantörer.

– Vi arbetar strukturerat och hållbart och har sedan drygt fem år en utvecklad process för att säkerställa kvaliteten hos våra leverantörer, säger Heidi.

 

Ambition, struktur, respekt och samarbete

Processen omfattar alla leverantörer, och måste genomföras i sin helhet innan några beställningar från Nordfalks kan komma ifråga.

Det handlar dock inte om att pressa leverantörerna så hårt som möjligt. Det riskerar att bli kontraproduktivt; en leverantör som pressas allt för hårt exempelvis ekonomiskt kan lätt frestas att ta genvägar.

Så här uttrycker Heidi målsättningen för arbetet:

– Hög ambition, struktur, respekt och ansvarsfullt samarbete med våra leverantörer. Det är nyckelelement för att öka värdet av våra tjänster och produkter hos kunderna.

 

Etablerad plattform för godkännande

Plattformen heter MASA (Material And Supplier Approval), och kan användas av alla inom Nordfalks. Inköpare och produktutvecklare använder verktyget i stort sett dagligen för att exempelvis följa en leverantörs kvalifikationsprocess i realtid.

Däremot är det inte alla som kan påverka godkännandeprocessen: Det sköts av särskilda kategoriexperter som representerar områdena Sourcing, Quality och Research and Development.

Hur lång tid tar det då för en leverantör att bli godkänd leverantör?

– Det beror på hur komplext ärendet är och hur mycket dokumentation leverantören redan har på plats. Den kortaste tiden är ett par dagar, den längsta kanske åtta veckor.

Det är värt att notera att det gäller alla leverantörer; råvaror, förpackning och material. Säkringsprocessen skiljer sig något åt mellan råvaror och leverantör.

 

Granskning i flera steg

När det gäller inköp av råvaror sker granskningen i fyra huvudmoment, som innehåller flera delsteg:

1. Inköpsavdelningen gör en allmän inventering, och ser efter om produkten passar i portföljen.
2. Produktutvecklaren granskar om produkten lever upp till allmänna kvalitetskrav vad gäller doft, smak, konsistens med mera.
3. Kvalitet tittar på all dokumentation; krav, specifikationer, lager, EU-direktiv, biologiska krav och om det rent allmänt verkar vara ett renhårigt företag.
4. När leverantören fått godkänt på alla punkter i momenten ovan kan man börja göra inköp.

När det gäller val av leverantören finns det fem steg att gå igenom:

1. Leverantören kompletterar Supplier Questionnaire, Code of Conduct samt General Terms of Procurement.
2. Resultaten läggs in i MASA.
3. Inköpsavdelningen granskar om dokumentationen håller hela vägen igenom. Gör den det, blir det ett godkännande.
4. Kvalitetsavdelningen granskar och går igenom omgivningsfrågor, samt gör en riskkvalificering. Vid hög risk görs alltid besök på plats hos leverantören.
5. Blir det ett godkännande kan köp genomföras och avtal skrivas. Om leverantören inte blir godkänd, kan den få viss tid på sig för att rätta till bristerna. Sedan blir det såklart en förnyad granskning.

Och enligt Heidi Järvinen är kvalitetssäkring längs leveranskedjan ett arbete som blivit allt viktigare:

– Som leverantör måste vi förtjäna våra kunders förtroende. Därför har vi idag mycket mer fokus på att avslöja eventuellt fusk, och att vara transparenta. Att säkra hela kedjan har högsta prioritet.