Välj en sida

När det gäller glutenintolerans framförs många synpunkter, råd och åsikter av skiftande kvalitet. Men nu börjar faktaläget klarna: Nyligen presenterades de första delresultaten från en stor, internationell studie kring glutenintolerans i New England Journal of Medicine, en av världens mest respekterade medicinska tidskrifter. Studien omfattar 8 700 barn från tre amerikanska delstater samt Tyskland, Sverige och Finland.

Studien gäller egentlig glutenintolerans (celiaki), alltså inte folk som upplever sig må lite bättre om de avstår från bröd. Celiaki är nämligen ett allvarligt hälsoproblem. Obehandlat kan celiaki leda till benskörhet, tillväxtrubbningar, försenad pubertet, kronisk trötthet och depression. Enda behandlingen är att helt avstå från gluten.

Det visar sig att 60 – 70 % av befolkningen helt saknar anlag för glutenintolerans. Resten har anlag i högre eller lägre grad. I snitt utvecklar ca 1,5 % av befolkningen glutenintolerans. I Sverige är det dock 3 %. Dessutom drabbas barnen i tidigare ålder i Sverige än i USA. Många har velat skylla det här på vällingen; att vi (för) tidigt introducerar våra små magar för stora mängder gluten.

Daniel Agardh, överläkare och docent vid Lunds Universitet leder den svenska delen av studien:

– Vi kan utifrån studien inte dra några slutsatser om att vällingen är orsaken till den ökade risken hos svenska barn.

Det som ligger bakom är sannolikt en kombination av ärftliga riskgener och omgivningsfaktorer som gör att vissa barn drabbas. En teori är att en infektion utlöser sjukdomen. En annan att tarmflorans sammansättning, som är olika från land till land, påverkar risken. Men detta är som sagt bara den första delrapporten, mer kommer från forskarlaget.