Välj en sida

Ett viktigt mål för Nordtaste är ökat kunnande kring smak och sensorik. Och nu har Nordtaste rönt en viktig framgång i det arbetet: En kurs på högskolenivå inom smak och sensorik. En helt ny kombination som länge efterfrågats av livsmedelsindustrin.

Kursen ger 7,5 högskolepoäng och finns som uppdragsutbildning, fristående kurs och är valbar på Hälsopromotionsprogrammet vid Göteborgs Universitet samt Bioteknikprogrammet vid Chalmers. På uppdragsutbildningen har alla medlemmar i Nordtaste rabatt, kursstart i augusti.

Föreläsare är förstås interna, men även externa från bland annat handeln och Systembolaget som ger praktiska exempel och fallstudier.

– Kursen är en unik möjlighet att förbättra sina kunskaper och tillämpa dem direkt. Teori och praktik varvas och studenter och industri får spännande tillfällen att mötas i grupparbeten och laborationer, säger Karin Anderö på Nordtaste.

Kursen innehåller bland annat:

• Människans sinnen, med fokus på luktsinne och smaksinne. Hur påverkas våra sinnen med åldern?

• Teoretiska och praktiska moment kopplade till olika sensoriska analysmetoder.

• Livsmedelskemi och molekylär gastronomi.

• Sensorisk marknadsföring.

• Textur och smak, designa livsmedel efter speciella behov.

 

Efter kursen kommer deltagarna inte minst att kunna reflektera över hur smak kommuniceras i marknadsföring och massmedia. Och den kunskapen är nödvändig om inte livsmedelsbranschen ska bli som hemelektronik: Alla försöker sälja samma produkt lite billigare och ingen tjänar pengar.

Mer information om kursen hittar du på www.nordtaste.se. Du kan också kontakta Maksim Pettersson Löfgren, projektledare på Nordtaste: maksim.petterssonlofgren@sp.se.

Nordtaste är en kreativ samlingsplats där forskningsresultat, trender och rön kopplade till smak, mat och konsumentbeteende möter alla som på något sätt arbetar med smak; forskare, kockar, produktchefer och många andra.