Välj en sida

Ofta refererar vi olika internationella trendrapporter i nyhetsbrevet. Bra innovation måste ju ta sikte på framtiden. Men nu har det kommit en svensk rapport, Ridderheimsrapporten. Den är framtagen av Atria Scandinavia (som äger Ridderheims) i samarbete med Kairos Future, ett av Sveriges ledande företag inom omvärlds- och framtidsanalys. I arbetet har man bland annat besökt Tokyo och världsutställningen i Milano. Dessutom har research gjorts i New York, London och Mexico City. Internationella och svenska experter och trendsättare har intervjuats.

En av de slutsatser som dras är att utvecklingen som ett uttryck för identitet fortsätter och blir allt starkare. Men det innebär att god smak inte räcker längre; etik, miljö och socialt ansvar blir allt viktigare.

Fast det innebär inte att vi blir mjukisar: Förr hyllades den nyfikne njutningssökaren. Idag är det strikta rutiner och disciplin som väcker beundran; kroppen är ett verktyg som ska kunna användas.

ridderheimsrapporten-banner

 

Och självklart påverkar den tekniska utvecklingen oss starkt. I spåren av den kommer dessutom nya affärsidéer. En anledning till Ubers höga värdering (50 miljarder dollar) är att företaget någorlunda lätt skulle kunna arbeta med andra typer av distribution. Av mat, till exempel.