Välj en sida

Livsmedelsbranschen har länge velat använda Livsmedelsverkets kostråd på sina förpackningar. Argumentet för att det inte ska vara tillåtet, har varit risken att det kan tolkas som att Livsmedelsverket rekommenderar en viss produkt genom en form av ”kvalitetsstämpel”, eller att en viss produkt är bättre än en annan.

Att kostråd tillåts innebär nu inte att det kommer att bli helt fritt fram.

— Ett krav från oss är att det inte får framstå som att Livsmedelsverket har godkänt ett visst livsmedel eller att vi rekommenderar just den produkten, säger Kristina Ohlsson, chefsjurist på Livsmedelsverket.

Det kommer alltså att handla om fler märkningar än Nyckelhålet. Tänkbara varianter enligt Livsmedelsverket är ”ät mer fisk”, ”välj fullkorn” eller ”ät mer grönt”. Alltså generiska formuleringar som inte framhäver den enskilda produkten.

— Detta är något vi arbetat för länge. Nu blir det enklare att välja hälsosamt, vilket är en framgång för våra konsumenter, säger Livsmedelsföretagens vd Marie Söderqvist och Svensk Dagligvaruhandels vd Karin Brynell i ett gemensamt uttalande.

Så när kan vi se förändringen i butikerna?

— Förhoppningsvis kan vi börja se det under nästa år, säger Bodil Sidén, pressekreterare på Livsmedelsföretagen, ledtiderna för att byta ut förpackningar kan vara långa.

Så nu är goda råd tillåtna.

Källor: www.food-supply.se