Välj en sida

En del av utmaningen med att få oss att leva mer hållbart, är att de flesta av oss har en dimmig uppfattning om vad som är verkligt klimaträtt. Är det viktigast att ställa bilen, sänka temperaturen i lägenheten eller avstå från biffen? För att lösa det här skapades initiativet Klimaträtt (www.klimatratt.se). Det ska hjälpa och inspirera människor att på ett enkelt sätt minska sin klimatpåverkan i vardagen.

Det första steget var att erbjuda de boende i flerfamiljshuset Frodeparken i Uppsala en app. Den mäter deras dagliga klimatpåverkan inom boende, mat, transport och annan konsumtion. De fick också pröva olika klimatsmarta varor och tjänster och delta i inspirationsträffar.

Målsättningen med pilotprojektet i Uppsala var att de boende skulle minska sin klimatpåverkan med i snitt 40 % utan att de skulle behöva göra stora förändringar i sitt levnadssätt eller att det skulle påverka deras privatekonomi. Ett annat viktigt mål är att inspirera företag till att hjälpa sina kunder till mer klimatriktiga val.

Så hållbarheten kanske bor i din mobil.

 

Dessa står bakom Klimaträtt

ICA och Uppsalahem är huvudpartners.

WWF, Chalmers, ICA Banken, ICA Supermarket Torgkassen, Sunfleet, UL, Automile, Energimolnet och Uppsala kommun är samarbetspartners.

VINNOVA stöttar och finansierar utvecklingen av appen genom sitt program för testbäddar inom miljöteknikområdet.